Bebeklerde Temel Yaşam Desteği (0-1 Yaş Arası)

Kendinizin ve bebeğin güvenliğinden emin olunur.
Ayak tabanına hafifçe vurularak bilinç durumu kontrol edin.

Eğer bebeğinizden yanıt alamıyorsanız hızla aşağıdakileri uygulayınız.
– Çevreden yüksek sesle yardım çağrılır; 112 aratılır. ilkyardımcı yalnız ise 5 kurtarıcı solunumdan sonra 30;2 göğüs basısının 5 tur tekrarından sonra 112’yi kendisi arar
– Bebek sert zemine sırt üstü yatırılır
– İlk Yardımcı temel yaşam desteği uygulayacağı pozisyonu alır (yerde uygulama yapacak ise diz çöker, masa vb. yerde uygulama yapacak ise ayakta durur),
– Bebeğin boynunu ve göğsünü saran giysiler açılır,
– Ağız içi gözle kontrol edilir; hava yolu tıkanıklığına neden olan yabancı cisim var ise çıkartılır,
– Hava yolunu açmak için, bir el bebeğin alnına, diğer elin iki parmağı çene kemiğine koyulup baş hafifçe yukarı geri itilerek eğilir, baş geri çene yukarı pozisyonu verilir,
– Bebeğin solunum yapıp yapmadığı bak-dinle-hisset yöntemiyle 10 saniye süre ile kontrol edilir. Göğüs kafesinin solunum hareketlerine bakılır. Eğilip, kulağınızı ağzına yaklaştırarak solunum dinlenirken diğer el göğüs üzerine hafifçe yerleştirilerek hissedilir,
Solunum yoksa; ağız dolusu nefes alınır, ağız bebeğin ağız ve burnunu içine alacak şekilde yerleştirilir,
– Bebeğin göğsünü yükseltmeye yarayacak kadar her biri 1 saniye süren 2 solunum verilir, havanın geriye çıkması için zaman verilir,
– Kalp/Göğüs basısı uygulamak için bebeğin (iki meme başının altındaki hattın ortası göğüs merkezini oluşturur) göğüs merkezi belirlenir, bir elin orta ve yüzük parmağı bebeğin göğüs merkezine yerleştirilir,
– Göğüs kemiği 1–1,5 cm aşağı inecek şekilde ( yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin 1/3’ü kadar) 30 göğüs/kalp basısı uygulanır, bu işlemin hızı dakikada 100 bası olacak şekilde ayarlanır,
– Bebeğe 30 kalp masajından (göğüs/kalp basısı) sonra 2 solunum yaptırılır (30;2)
– İlk yardımcı yalnız ise  30;2 göğüs basısı/suni solunum 5 tur tekrarından sonra 112’yi kendisi arar,
– Temel yaşam desteğine bebeğin yaşamsal refleksleri ya da tıbbi yardım gelene kadar kesintisiz devam edilir.

 

DİKKAT!

Bu bilgiler Uygulamayı gösterme amacı taşır.

İlk yardım eğitimi almamış kişilerin bu uygulamaları yapmaları sakıncalıdır.

Bebeğiniz için en kısa sürede ilk yardım eğitimi alınız. 

 

 

Sağlıklı ve kazasız günler dileriz…

Nadiye Çakır – Hemşire, İlk Yardım Eğitmeni

 

Bebekler ve Çocuklar İçin İlkyardım

Bu yazı dizimizde, bebekler (1 yaş altı) ve çocuklarda (1 yaş üzeri) en sık karşılaşılan ilk yardım gereken durumları ve yapılması gerekenleri açıklamaya çalışacağım. Kaynakçamız Türkiye olarak üye olduğumuz (ERC) Avrupa Resustasyon Kurulu ve T.C. Sağlık Bakanlığı Temel İlkyardım uygulamaları eğitimi kitabıdır.

YAŞ ARASINDA KAZALARIN BAŞLICA NEDENLERİ

 • Yaşamın ilk aylarında olan kazalarda ölüm oranı çok yüksektir.
 • Kaza nedeni, çoğu kez boğulma (yorgan gibi eşya ile yüzünün kapanması, iple boğulma, asılma), yabancı cisim aspirasyonu (akciğerlere kaçma-yutma), sıcak çarpması, yanıklar ve intoksikasyonlardır (zehirlenme).
 • Prematürelerde (erken doğan ve/veya 2500 gr. ağırlığın altında olan bebek) çevre ısısının iyi ayarlanmaması da ölüm nedeni olabilir

1-4 YAŞ ARASI KAZALARIN BAŞLICA NEDENLERİ

 • 1-4 yaş arası kazaların en sık görüldüğü yaşlardır!
 • Suda boğulma, düşme, zehirlenmeler, trafik kazaları, yanıklar başlıca nedenlerdir.

5-9 YAŞ ARASI KAZA NEDENLERİ

 • Erkek çocuklar kız çocuklara oranla daha çok kazaya uğrarlar.
 • Trafik kazaları, boğulma, düşme, zehirlenmeler ön plandadır.

İSTATİSTİKLER!

 • Çocukluk çağı kazalarının %70-75’i ev ve evin yakın çevresinde ortaya çıkar
 • Beş yaş altı çocuklarda ciddi yaralanmaların çoğu evde olmaktadır.
 • Sağlık Bakanlığı kayıtlarına göre; her yıl da ortalama 2500 çocuk ev kazalarından hayatını kaybetmiştir
 • Evde kazaları sonucu ölen çocukların %70’i 4 yaş ve altındadır
 • Her yıl lösemi ve menenjit gibi hastalıklardan olan ölümlerden daha fazla sayıda çocuk ev kazaları nedeniyle kaybedilmektedir

EV KAZALARI NELERDİR?

 • Düşmeler
 • Yanıklar
 • Katılarla boğulma ve tıkanmalar
 • Suda boğulma
 • Korozif madde içilmesi Zehirlenmeler

NEDEN İLK YARDIM ÖĞRENMEMİZ GEREKLİDİR?

Öncelikle ev kazaları olmaması için güvenli bir çevre yaratmak her anne babanın sorumluluğu ve görevidir. Tüm önlemlere rağmen, çocuğumuzun başına bir ev kazası gelmişse buna müdahale eden kişi çocuğa bakım veren kişidir. Anne, baba, büyükanne, bakıcı herkesin ilk yardım bilmesi hayat kurtarıcıdır.

İLK YARDIM NEDİR?

Herhangi bir hastalık veya kaza sonucu sağlığı tehlikeye girmiş olan kişiye, olay yerinde ambulans ekibi gelinceye kadar durumunun kötüleşmesini önlemek amacıyla, ilaçsız olarak, eldeki imkânlarla yapılan müdahaledir.

 

Sağlıklı, mutlu ve kazasız günler dileriz.

Nadiye Çakır – İlkyardım Eğitmeni / Hemşire