Çocuk Güvenliği Eğitim Programı

Çocuk Güvenliği Nedir?

Çocuk Güvenliği, çocukları her türlü kötü muameleden korumaya ve gelişimlerinde oluşabilecek her türlü hasarı önlemeye yönelik çalışmaları kapsamaktadır. Çocuk güvenliği çalışmalarıyla, her çocuğun tutarlılık gösteren güvenli-etkili bakım koşullarında yetişmesi ve ileride sağlıklı-başarılı bir birey olabilmesi adına gereken en ideal yaşam şartlarına sahip olması amaçlanmaktadır.

Çocuk güvenliği ile çocuk koruma sıklıkla karıştırılan kavramlardır. Burada çocuk güvenliğini geniş bir şemsiye, çocuk korumayı da bu şemsiyenin bir parçası olarak açıklamak yerinde olacaktır. Çocuk koruma, çocuğu, ona zarar verecek bir durumdan korumaya yönelik gerçekleştirilen eylemleri içeren alandır. Çocuk güvenliği ise, çocuğun güvende olduğundan emin olmak için aldığımız tedbir ve önlemleri içeren, daha geniş bir alandır.

Çocuk güvenliği konusunda tüm dünyaca kabul gören bir görüş vardır: “Safeguarding children is everyone’s responsibility.” şeklinde İngilizce’de ifade bulan yaklaşım, “Çocuk güvenliği herkesin sorumluluğudur.” şeklinde Türkçe’ye çevrilebilir. Yani ister kendi çocuğumuz olsun, isterse hiç tanımadığımız, hatta bilmediğimiz bir kültürde ve yerdeki çocuk olsun, tüm çocukların güvende olduğundan emin olmak ve bunu sağlamak herbirimizin görevidir.

Aile içi şiddet, istismar (fiziksel,duygusal,cinsel), akran zorbalığı ve önlenebilir kazalar çocuk güvenliğinin temel çalışma alanlarını oluşturmaktadır. Onun dışında güven istismarı, zorla evlendirmeler, töre cinayetleri, internet istismarı gibi konular da yine çocuk güvenliği başlığı altında çalışma yapılan alanlardan bazılarıdır.

Çocuk Güvenliği Eğitim Programının Amacı Nedir?

Öncelikli olarak ebeveynlere, okul çatısı altında çocuklara ve çocuklarla çalışan profesyonellere ulaşması amaçlanan bir eğitim programıdır. Fakat yukarıda bahsedilen “Çocuk güvenliği herkesin sorumluluğudur” yaklaşımı çerçevesinde toplumdaki her bireye farklı yaklaşımlar altında verilebilecek bir eğitim programı olma niteliğindedir.

Programın temel amacı çocuk güvenliği ve koruması konusundaki hassasiyete dikkat çekmek, bu konudaki bilinci ve eğitim seviyesini yükselterek, çocuklar için daha güvenli bir ortam ve yaşantı yaratabilmektir. Bu eğitim programında, çocuk güvenliğinin ne olduğu ve neden bu kadar önemli olduğu, istismar (fiziksel, cinsel, duygusal), ihmal, akran zorbalığı, aile içi şiddet, suça karışma, internet güvenliği, çocukların evde ve okulda güvenliği, engelli çocukların güvenliği gibi çeşitli konuların üzerinde çalışılmaktadır.

Eğitimler, çocuk güvenliği konularından sadece biri seçilerek konu odaklı bir günlük seminerler şeklinde verilebileceği gibi, her seansta farklı bir çocuk güvenliği konusu işlenecek şekilde paket programlar halinde de verilebilir.

Sağlıklı, mutlu ve kazasız günler dileriz.

Gülşah Ergin – Klinik Psikolog