Bebeklerde Temel Yaşam Desteği (0-1 Yaş Arası)

Kendinizin ve bebeğin güvenliğinden emin olunur.
Ayak tabanına hafifçe vurularak bilinç durumu kontrol edin.

Eğer bebeğinizden yanıt alamıyorsanız hızla aşağıdakileri uygulayınız.
– Çevreden yüksek sesle yardım çağrılır; 112 aratılır. ilkyardımcı yalnız ise 5 kurtarıcı solunumdan sonra 30;2 göğüs basısının 5 tur tekrarından sonra 112’yi kendisi arar
– Bebek sert zemine sırt üstü yatırılır
– İlk Yardımcı temel yaşam desteği uygulayacağı pozisyonu alır (yerde uygulama yapacak ise diz çöker, masa vb. yerde uygulama yapacak ise ayakta durur),
– Bebeğin boynunu ve göğsünü saran giysiler açılır,
– Ağız içi gözle kontrol edilir; hava yolu tıkanıklığına neden olan yabancı cisim var ise çıkartılır,
– Hava yolunu açmak için, bir el bebeğin alnına, diğer elin iki parmağı çene kemiğine koyulup baş hafifçe yukarı geri itilerek eğilir, baş geri çene yukarı pozisyonu verilir,
– Bebeğin solunum yapıp yapmadığı bak-dinle-hisset yöntemiyle 10 saniye süre ile kontrol edilir. Göğüs kafesinin solunum hareketlerine bakılır. Eğilip, kulağınızı ağzına yaklaştırarak solunum dinlenirken diğer el göğüs üzerine hafifçe yerleştirilerek hissedilir,
Solunum yoksa; ağız dolusu nefes alınır, ağız bebeğin ağız ve burnunu içine alacak şekilde yerleştirilir,
– Bebeğin göğsünü yükseltmeye yarayacak kadar her biri 1 saniye süren 2 solunum verilir, havanın geriye çıkması için zaman verilir,
– Kalp/Göğüs basısı uygulamak için bebeğin (iki meme başının altındaki hattın ortası göğüs merkezini oluşturur) göğüs merkezi belirlenir, bir elin orta ve yüzük parmağı bebeğin göğüs merkezine yerleştirilir,
– Göğüs kemiği 1–1,5 cm aşağı inecek şekilde ( yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin 1/3’ü kadar) 30 göğüs/kalp basısı uygulanır, bu işlemin hızı dakikada 100 bası olacak şekilde ayarlanır,
– Bebeğe 30 kalp masajından (göğüs/kalp basısı) sonra 2 solunum yaptırılır (30;2)
– İlk yardımcı yalnız ise  30;2 göğüs basısı/suni solunum 5 tur tekrarından sonra 112’yi kendisi arar,
– Temel yaşam desteğine bebeğin yaşamsal refleksleri ya da tıbbi yardım gelene kadar kesintisiz devam edilir.

 

DİKKAT!

Bu bilgiler Uygulamayı gösterme amacı taşır.

İlk yardım eğitimi almamış kişilerin bu uygulamaları yapmaları sakıncalıdır.

Bebeğiniz için en kısa sürede ilk yardım eğitimi alınız. 

 

 

Sağlıklı ve kazasız günler dileriz…

Nadiye Çakır – Hemşire, İlk Yardım Eğitmeni